Jak się pisze: sprzed czy z przed?
Język Polski

Jak się pisze: sprzed czy z przed?

Poprawne jest użycie formy "sprzed". Wyraz "sprzed" oznacza czas lub okres poprzedzający daną chwilę, moment lub wydarzenie. Jest to forma bezpośrednio odnosząca się do czasu lub miejsca, które jest przed daną chwilą.Przykład użycia:"Kupiłem ten samochód sprzed dwóch lat."Natomiast forma "z przed" jest niepoprawna w języku polskim
Jak pisać skrót od między innymi? Poprawna pisownia.
Język Polski

Jak pisać skrót od między innymi? Poprawna pisownia.

Skrót dla wyrażenia "między innymi" to "m.in.".W przypadku tworzenia skrótu "m.in." dla wyrażenia "między innymi", zastosowano następujące zasady:Wykorzystano pierwsze litery obu wyrazów: "m" z "między" i "in" z "innymi".Litery skrótu "m.in." zapisano w małych literach z kropkami po każdym skrócie wyrazu.Wskrót piszemy bez spacji po pierwszej