Materiały

Szkoła
podstawowa

Liceum

Ciekawostki

Szkoła podstawowa

Klasa vii
Materiały z dnia 2.04.2020
Praca na lekcji

Temat: Wyznaczanie miar kątów w wielokątach.

Pobierz opis zajęć
Materiały z dnia 1.04.2020
Kąty w czworokątach

Obliczanie miar kątów w czworokątach

Pobierz opis zajęć
Materiały z dnia 26.03.2020
Rozwiązywanie równań

Pobierz rozwiązania