article
Szacowany czas czytania 3 min. (492 słów)

Edukacja obywatelska w polskich szkołach - poznaj wnioski UMP

Napisane przez Ramona dnia 06.06.2024
Edukacja szkolna
article

W ramach nowelizacji podstaw programowych, Ministerstwo Edukacji zapowiedziało zmiany, polegające na zastąpieniu „Historii i Teraźniejszości” nowym przedmiotem, poświęconym zagadnieniom edukacji obywatelskiej. Nowy przedmiot ma być wprowadzony od II klasy szkół ponadpodstawowych wraz z nadejściem roku szkolnego 2025/2026. Unia Metropolii Polskich podkreśla, że zalążki edukacji obywatelskiej w formie Wiedzy o społeczeństwie pojawiają się dopiero w klasie VIII szkoły podstawowej, co budzi kontrowersje i skłania do refleksji nad efektywnością takiego podejścia. Czy edukacja obywatelska powinna pełnić ważniejszą rolę w kształtowaniu młodego człowieka?

Dlaczego podstawa programowa ma znaczenie?

Zawartość ustalonej odgórnie podstawy programowej pełni kluczową rolę w formułowaniu programu nauczania. Dokument ten określa cele i treści nauczania oraz wymagania, jakie powinien spełniać uczeń po zakończeniu danego etapu edukacyjnego. Dla nauczycieli jest to wyznacznik pracy dydaktycznej, a dla uczniów – ramy, w których zdobywają wiedzę. Fakt ten sprawia, że każda zmiana w podstawie programowej ma znaczący wpływ na praktykę edukacyjną.

Unia Metropolii Polskich już na początku 2022 roku wyraziła sprzeciw wobec zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Krytykowano między innymi ograniczenie treści na temat Unii Europejskiej oraz samorządu terytorialnego. Negatywne opinie skupiły się m.in. na przekształceniu Wiedzy o społeczeństwie w przedmiot Historia i teraźniejszość, kładący szczególny nacisk na wątki narodowe i historyczne, traktując zagadnienia dotyczące m.in. samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej po macoszemu.

Edukacja obywatelska – jak powinna wyglądać w praktyce?

Skuteczność edukacji obywatelskiej zależy w dużej mierze od jej praktycznego wymiaru. Uczestnictwo w dyskusjach, wizyty w instytucjach, wspólne podejmowanie decyzji i zaangażowanie w projekty szkolne to kluczowe elementy, które mogą rozwijać kompetencje społeczne uczniów. Warto podkreślić również zalety, płynące z aktywnych metod nauczania, takich jak debaty oksfordzkie czy projekty uczniowskie, które przynoszą znacznie lepsze rezultaty niż tradycyjne metody wykładów.

Badanie ICCS z 2022 roku wskazuje, że w polskich szkołach w dalszym ciągu przeważa tradycyjne podejście dydaktyczne. Aktywność uczniów w samorządach szkolnych jest często oceniana wyżej przez dyrektorów niż przez samych uczniów, a wysoki wskaźnik udziału w wyborach szkolnych nie przekłada się na ich poczucie rzeczywistego wpływu na decyzje w szkole. Wiele młodych osób nie czuje, że ich interesy są uwzględniane w procesach decyzyjnych.

Dlaczego UMP podkreśla rolę edukacji obywatelskiej?

Unia Metropolii Polskich podkreśla, że okres dorastania jest kluczowy dla kształtowania postaw obywatelskich i politycznych – edukacja obywatelska powinna rozpoczynać się już na wczesnym etapie edukacyjnym, w szkole podstawowej. Promowanie aktywności społecznej od najmłodszych lat buduje kompetencje społeczne i świadomość obywatelską, co w dłuższej perspektywie przełoży się na bardziej zaangażowane społeczeństwo.

Poznaj inne aktywności Unii Metropolii Polskich

Rozwijanie szkolnej samorządności i angażowanie uczniów w procesy decyzyjne to kluczowe elementy skutecznej edukacji obywatelskiej. Wprowadzenie nowego przedmiotu dedykowanego edukacji obywatelskiej jest krokiem w dobrą stronę, ale równie ważne jest, aby praktyczne aspekty tej edukacji były wdrażane na każdym etapie kształcenia. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, realizacja projektów i aktywne metody nauczania mogą przynieść realne korzyści i przygotować młodych ludzi do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat działalności UMP? Już dziś odwiedź stronę Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza i dowiedz się, w jaki sposób realizuje ona interesy największych miast naszego kraju.

Artykuł sponsorowany


5a A63 rbe t7e y8f kab ud3 ł47 2d z55 o5e sbe ta0 ad3 ł47 3d p63 r2d z01 e2d z47 a0 aab ube t55 o63 ra0 a47 55 obe ta0 a07 g55 o11 wa0 ad1 n7e y47 d1 na0 a5e sbe td2 ę3d pab u30 jec ą72 c55 oa6 : edukacja,
Avatar

O Autorze

Ramona
Cześć, jestem Ramona i od zawsze kochałam matematykę. Już w szkole podstawowej uwielbiałam rozwiązywać zadania i zgłębiać tajniki algebry i geometrii. Moją pasją stała się również matematyka finansowa i statystyka, której używam w mojej pracy.

OCEŃ TEN ARTYKUŁ:

4,50 / 10 głosów

Komentarz?

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *