article
Szacowany czas czytania 3 min. (569 słów)

Tłumaczenia artykułów naukowych z proofreadingiem native speakera

Napisane przez Ramona dnia 06.01.2024
Języki obce
article

Wykonywanie tłumaczeń tekstów naukowych to dość wymagające zadanie nawet dla profesjonalnych tłumaczy z zacięciem naukowym. Jednocześnie może stać się ono źródłem nie tylko dochodu, lecz radości, inspiracji oraz poszerzania wiedzy i horyzontów myślowych. Tłumaczenia artykułów naukowych na język angielski wraz z korektą native speakera, Brytyjczyka, uchodzą za najpopularniejsze zamówienia w biurze tłumaczeń specjalistycznych Best Text.


Podział artykułów naukowych na prace przeglądowe i badawcze

Tłumaczenie prac eksperymentalnych

Zasadniczy podział artykułów naukowych opiera się na kryterium własnych badań lub podsumowującego opisu stanu nauki. Z tego względu artykuły eksperymentalne, gdzie badacz opisuje wyniki własnych prac laboratoryjnych, polowych czy ankietowych, to pierwsza i główna kategoria artykułów naukowych. Takich prac będzie najwięcej, gdyż wnoszą one wartość dodaną do globalnej wiedzy poprzez opisy nowych, wcześniej niezbadanych zjawisk bądź wniesienie innego spojrzenia na zjawiska wcześniej opisane, względnie poszerzają wiedzę na temat danego zjawiska o nowe, nieznane dotąd fakty. Profesjonalne tłumaczenia naukowe prac badawczych  wymagają od tłumacza znajomości i wiedzy merytorycznej w danej dziedzinie, znajomości pojęć z zakresu analizy statystycznej opracowania wyników badań oraz zrozumienia procedur związanych z przeprowadzaniem eksperymentów naukowych, czyli metodyką badań.

Tłumaczenie publikacji przeglądowych

Od czasu do czasu naukowcy publikują jednak też prace przeglądowe, czyli stanowiące wgląd w obecny stan nauki. To jednocześnie próba zmierzenia się z dorobkiem naukowym globu na dany temat, zazwyczaj będący wąskim kanonem zainteresowań badawczych danego naukowca bądź grupy badaczy. W ten sposób inni naukowcy z branży będący czytelnikami tego typu prac będą mogli zapoznać się z podsumowaniem osiągnięć naukowych w danej dziedzinie i rozważyć ewentualność przeprowadzenia własnych badań eksperymentalnych w zakresie niszowego tematu, który nie został jeszcze zgłębiony lub do końca poznany.


Tłumaczenie manuskryptów publikacji przeglądowych jest łatwiejsze i typowo opisowe, bez długich zestawień danych liczbowych, wykresów i analiz statystycznych wraz z określeniem błędów pomiarowych. Zdolności humanistyczne tłumacza zwykle wystarczają do rzetelnego przetłumaczenia tego typu prac.    

Strukturyzacja artykułów naukowych

Artykuły eksperymentalne oparte o badania własne pojedynczego naukowca bądź (częściej) współpracującej ze sobą, skoordynowanej, grupy naukowców, przeważnie z różnych ośrodków badawczych zawierają wiele części, a mianowicie:

  • Abstrakt – zwięzły opisu zawartości artykułu,
  • Materiały i metody – opis przedmiotu badań oraz potrzebnych do badań materiałów, w tym zestawienie odczynników laboratoryjnych, opis metodologii badawczej (protokoły badawcze, tj. krok po kroku, co zrobiono),
  • Wyniki – jakościowe i ilościowe zestawienie otrzymanych rezultatów,
  • Statystyka – analiza statystyczna wyników (przedziały ufności, przyjęty margines błędu statystycznego oznaczenia z próby),
  • Dyskusja – omówienie wyników i wyciągnięcie wniosków.
  • Podziękowania,
  • Bibliografia – spis literatury źródłowej.


Artykuły przeglądowe tym różnią się od prac badawczych, że nie posiadają części Materiały i metody, Wyniki oraz Statystyka, więc są strukturalnie mniej skomplikowane.

Proofreading tłumaczeń przez native speakera języka angielskiego

Sprawdzenie poprawności językowej tłumaczenia bądź manuskryptu otrzymanego bezpośrednio od klienta stanowi doniosły etap pracy z tekstem przeznaczonym do publikacji w zacnym, zagranicznym czasopiśmie, np. The LancetNature czy Nature Medicine. Korekta językowa tekstu napisanego w języku angielskim powinna zostać przeprowadzona przez native speakera z wyższym wykształceniem specjalizującego się w danej dziedzinie nauki. Taki proofreading, korekta tekstu tłumaczenia przez native speakera, jest ważnym etapem pracy z tekstem celem uzyskania w pełni naturalnie i poprawnie brzmiącej treści tłumaczenia artykułu naukowego na język angielski. Zwykle prace sprawdza Amerykanin lub Brytyjczyk. Zasada jest taka, aby stosować odpowiedni rejestr języka w całym artykule, czyli konsekwentnie i spójnie albo British English, albo American English

Stopka autorska: Daniel Korcz, certyfikowany tłumacz tekstów naukowych j. angielskiego, właściciel biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text, obsługującego w zakresie sztuki przekładu naukowego i korekty native speakera naukowców z ponad 30 polskich uczelni wyższych.


Artykuł Sponsorowany


5a A63 rbe t7e y8f kab ud3 ł47 2d z55 o5e sbe ta0 ad3 ł47 3d p63 r2d z01 e2d z47 a0 aab ube t55 o63 ra0 a47 55 obe ta0 a07 g55 o11 wa0 ad1 n7e y47 d1 na0 a5e sbe td2 ę3d pab u30 jec ą72 c55 oa6 : tłumaczenia, proofreading, native speaker,
Avatar

O Autorze

Ramona
Cześć, jestem Ramona i od zawsze kochałam matematykę. Już w szkole podstawowej uwielbiałam rozwiązywać zadania i zgłębiać tajniki algebry i geometrii. Moją pasją stała się również matematyka finansowa i statystyka, której używam w mojej pracy.

OCEŃ TEN ARTYKUŁ:

5,00 / 2 głosów

Komentarz?

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *